AP-fonderna och investering på ockuperade områden

Skriftlig fråga 2009/10:4 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 16 september

Fråga

2009/10:4 AP-fonderna och investering på ockuperade områden

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det pågår en illegal israelisk bosättning på den av Israel ockuperade Västbanken. Utvecklingen i de ockuperade områdena påminner om den i Sydafrika mot slutet av diktaturen där, den inhemska majoritetsbefolkningen föstes också där samman till vissa, splittrade territorier, så kallade bantustans. En mur har byggts mellan Västbanken och staten Israel i strid mot internationell rätt. Den internationella domstolen i Haag har påtalat varje stats ansvar att följa Genèvekonventionen och alltså inte understödja byggandet av muren.

Elbit Systems spelar en avgörande roll för att den av Israel uppförda muren och dess kontrollsystem ska fungera. Elbit är en av två huvudleverantörer till det elektroniska övervakningsstaketet som tillhör murprojektet. Vid halvårsskiftet hade Första AP-fonden 8 234 andelar i Elbit Systems till ett sammanlagt värde av 3,86 miljoner kronor. Svenska pensionspengar går till flera andra företag som bygger infrastruktur på och mellan illegala bosättningar. Enligt en sammanställning av SVT hade alla de fyra första AP-fonderna innehav i det franska företaget Alstom vid årsskiftet. Alstom är inblandat i järnvägsprojekt som ska binda samman illegala israeliska bosättningar med varandra på Västbanken. Första och Tredje AP-fonderna har innehav i Bank Leumi med kontor i ett flertal bosättningar och företaget Bezeq förser israeliska bosättningar med telefonuppkoppling och infrastruktur. Etikrådet för AP-fonderna har inte sett någon anledning att närmare undersöka frågan trots att AP-fonderna ska följa de internationella konventioner som Sverige skrivit under. I Norge har däremot samtliga tillgångar i Elbit Systems sålts.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att avbryta AP-fondens investeringar och sälja ut aktieinnehavet i företag verksamma på ockuperade områden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-16 Anmäld: 2009-09-16 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-23)