användningen av grot i framställningen av bränsleflis

Skriftlig fråga 2002/03:588 av Svensson , Per-Olof (s)

Svensson , Per-Olof (s)

den 26 februari

Fråga 2002/03:588

av Per-Olof Svensson (s) till statsrådet Ulrica Messing om användningen av grot i framställningen av bränsleflis

För en vecka sedan framträdde en representant för ett av de största skogsbolagen och framförde tveksamheter till att det skulle gå att fortsätta bedriva verksamhet (pappersbruk) i Sverige. En av orsakerna skulle vara att massapriset är alltför högt. Utan att representanten sade det så kan man ana att det som oroar är att användningen av massaved som biobränsle ökat kraftigt och nu är en råvarukonkurrent till pappersindustrin.

Den ökade efterfrågan på bränsleflis har medfört att alltfler leverantörer flisat massaved till bränsle i stället för att det går till pappersframställning. Den konkurrenssituation som nu finns mellan dessa båda användningsområden har förmodligen också pressat upp råvarupriserna.

Det borde vara samhällsekonomiskt bättre om biobränsleindustrin använde mer så kallat grot (grenar och toppar) i sin verksamhet. Enligt uppgift så är tillgången på grot årligen ca 40 miljoner m3. För närvarande så flisar man endast sju miljoner m3. En ökad användning av grot skulle minska trycket mot massavedspriserna och även ge möjlighet att gynna landsbygden genom att arbetstillfällen kan behållas.

Avser statsrådet att vida någon åtgärd för att stimulera användningen av grot i framställningen av bränsleflis?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-02-26 Anmäld: 2003-03-03 Besvarad: 2003-03-05 Svar anmält: 2003-03-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-03-05)