Användningen av biståndspengar

Skriftlig fråga 2012/13:440 av Wiechel, Markus (SD)

Wiechel, Markus (SD)

den 16 april

Fråga

2012/13:440 Användningen av biståndspengar

av Markus Wiechel (SD)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Fredagen den 22 mars svarade biståndsministern på en interpellation skriven av undertecknad. Huvudskälet till att jag skrev interpellationen var att regeringen lägger stora delar av pengarna som ursprungligen varit avsatta för bistånd på den ansvarslösa och extrema asylinvandringen till Sverige samtidigt som behovet av pengar i krisdrabbade länder och deras närområden ökar kraftigt. Under interpellationsdebatten tydliggjorde ministern att hon inte avsåg att jobba för att minska kostnaden som Sverige har för asylsökande. Biståndsministern tyckte dessutom att det var bra att biståndspengar gick till såväl humanitär hjälp i närområden som mottagande av ett fåtal privilegierade personer som tagit sig till Sverige. Faktum är trots allt att man söker sig hit snarare än flyr hit.

I Dagens Nyheter den 13 april kan man läsa om regeringens nya budgetanslag på 1 miljard kronor för den kommande asylökningen. Av denna miljard kommer 700 miljoner direkt från biståndsbudgeten, och biståndsministern kommenterar detta med orden ”Det är ett val vi tvingas göra” samtidigt som det konstateras att asylinvandringen ligger på historiskt höga nivåer.

Då kommentarerna från biståndsministern verkar ge dubbla budskap och eftersom Miljöpartiet, regeringens samarbetspartner i migrationsfrågor, tycks vara kritiskt till omfördelningen önskar jag att statsrådet svarar på följande:

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att det hjälper fler människor med den omfördelning som har gjorts, och kommer liknande omfördelningar även att göras i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-04-16 Anmäld: 2013-04-16 Besvarad: 2013-04-26 Svar anmält: 2013-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-26)