Användningen av bekämpningsmedel

Skriftlig fråga 2008/09:1177 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 27 augusti

Fråga

2008/09:1177 Användningen av bekämpningsmedel

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Den som studerar Kemikalieinspektionens rapport om användningen av bekämpningsmedel 2008 finner i den inledande tabellen att ingen större minskning har skett under de senaste 10–15 åren. Kurvorna för industrin, jordbruket och hushållen har svängt obetydligt kring stabila värden. Industrin har ökat till 8 000 ton bekämpningsmedel från en lägsta punkt på 6 000 ton under 90-talet. Jordbruk, skogsbruk samt frukt- och trädgårdsodling står stabilt på 2 000 ton bekämpningsmedel samt hushållen på 400–500 ton.

Kemikaliesamhällets bekämpningsmedel utgör ett väsentligt miljö- och hälsoproblem. Att gifterna lagras i organismerna vet vi men däremot vet vi mindre om de långsiktiga effekterna. Kanske står vi inför ett problem påminnande om den globala uppvärmningen, det vill säga effekterna blir uppenbara först då företeelsen pågått en längre tid. En tydlig minskning av användningen av bekämpningsmedlen i Sverige och inom EU vore önskvärd utifrån försiktighetsprincipen.

Vilka initiativ avser miljöministern att ta för att mer generellt minska användningen av bekämpningsmedel inom Sverige och EU?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-08-27 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-04 Svar anmält: 2009-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-04)