Användning av växtskyddsmedel

Skriftlig fråga 2016/17:223 av Krister Örnfjäder (S)

Krister Örnfjäder (S)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Lök och bönor odlas i huvudsak i Skåne och på Öland. Bara på Öland skördas 7 miljoner kilo lök och 3 miljoner kilo bönor om året.

Ogräsmedlet Stomp som tidigare använts har fasats ut samtidigt som medlet Totril kommer att förbjudas nästa år. LRF har försökt hitta alternativ men inget har visat sig tillräckligt effektivt. I andra länder har man godkänt ersättningspreparat men inte i Sverige. Detta innebär att Sveriges lök- och bönodlare inte får använda medel som är tillåtna i andra EU-länder varpå en negativ konkurrenssituation uppstår. Konsekvensen blir att importen ökar från andra länder där fler bekämpningsmedel är tillåtna. Det kan få till följd att de svenska producenterna slås ut. Det gynnar varken miljön, konsumenterna eller de svenska bönderna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svenskt jordbruk även fortsättningsvis ska ha tillgång till effektiva växtskyddsmedel såsom Stomp och Totril?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-10-26 Överlämnad: 2016-10-26 Anmäld: 2016-10-27 Svarsdatum: 2016-11-02 Sista svarsdatum: 2016-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga