Användning av terrängfordon

Skriftlig fråga 2007/08:893 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 5 mars

Fråga

2007/08:893 Användning av terrängfordon

av Gunnar Sandberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I interpellationsdebatter med infrastrukturministern om säkra skoterleder hänvisar hon till uppdraget som den förra regeringen gav till länsstyrelserna i Dalarna, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, den så kallade Fjälldelegationen. Uppdraget var att utreda omfattningen av användningen av terrängfordon i fjällområdet både på snötäckt mark och på barmark.

Uppdraget skulle ha redovisats i mars 2007 men fick uppskov till september 2007 för att kunna omfatta hela snöskotersäsongen 2006/07. Enligt infrastrukturministern pågår beredning av ärendet på Miljödepartementet.

Eftersom frågan om säkra skoterleder är viktig, inte bara för skoteråkarna utan också för det lokala näringslivet, vill jag fråga miljöministern om han avser att lämna en proposition till riksdagen om säkra skoterleder så att den kan behandlas före sommaruppehållet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-05 Anmäld: 2008-03-05 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)