Användning av psykofarmaka vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Skriftlig fråga 2015/16:1322 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Den psykiska ohälsan bland barn och unga blir allt större, och i takt med detta växer även läkemedelsindustrin inom psykofarmaka. Särskilt antidepressiv medicin skrivs ut till både barn och unga. Antidepressiva läkemedel kan fungera väl och vara till stor hjälp för den som lider av depression, men de kan även medföra kraftiga biverkningar i form av aggressivitet, självmordstankar och i vissa fall till och med självmordsförsök. I takt med att den psykiatriska vården blir alltmer belastad ökar samtidigt mängden psykofarmaka som skrivs ut. Utan noggranna utredningar och kontrollerade medicineringsprocesser kan detta självklart få förödande konsekvenser och vara en orsak till att en människa väljer att ta sitt eget liv.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att förhindra att barn och unga far illa vid det ökade användandet av psykofarmaka i samhället?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-07 Överlämnad: 2016-06-08 Anmäld: 2016-06-09 Svarsdatum: 2016-06-15 Sista svarsdatum: 2016-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga