Användning av perkloretylen

Skriftlig fråga 2007/08:1034 av Streijffert, Magdalena (s)

Streijffert, Magdalena (s)

den 4 april

Fråga

2007/08:1034 Användning av perkloretylen

av Magdalena Streijffert (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I dag använder över 90 procent av alla kemtvättsinrättningar det giftiga och cancerframkallande klororganiska ämnet perkloretylen i tvättprocessen. Perkloretylen är ett giftigt ämne som påverkar nervsystemet, levern och njurarna. I djurförsök har det visat sig ge bland annat lever- och livmoderhalscancer. FN:s och Världshälsoorganisationens, WHO:s, samarbetsorganisation International Agency for Research on Cancer (IARC) gör bedömningen att perkloretylen troligen orsakar cancer hos människor.

Reglerna för användandet av perkloretylen har skärpts under senare år för att minska utsläppen av ämnet i naturen och minska exponeringen hos dem som arbetar på kemtvättar. Men fortfarande finns inga planer på förbud av användningen i Sverige.

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ville redan 1990 att perkloretylen skulle vara förbjudet vid millennieskiftet. Argumentet för att tillåta användningen vid kemtvätt var länge att alternativ saknades. I dag finns minst fyra miljövänliga alternativ till kemtvätt med perkloretylen och i dag marknadsför de flesta tvättmaskinstillverkare lösningsmedelsfria kemtvättmaskiner.

Kemtvättbranschen använder ungefär 250 ton perkloretylen årligen. Forskare diskuterar hur många cancerfall användningen av perkloretylen leder till varje år, men det är svårt att se varför inte försiktighetsprincipen tillämpas när det finns fullgoda alternativa metoder för kemtvätt.

Min fråga till miljöministern är därför vad han avser att göra för att användningen av perkloretylen i Sverige snarast fasas ut.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-04 Anmäld: 2008-04-04 Besvarad: 2008-04-09 Svar anmält: 2008-04-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-09)