användning av insektsmedel vid skogsplantering

Skriftlig fråga 2003/04:1544 av Unander, Hans (s)

Unander, Hans (s)

den 20 augusti

Fråga 2003/04:1544

av Hans Unander (s) till statsrådet Ulrica Messing om användning av insektsmedel vid skogsplantering

Över hälften av Sveriges yta är täkt av skog och skogsnäringen har stor betydelse för den svenska ekonomin. Regeringen har sedan lång tid tillbaka satt upp två mål för skogspolitiken, ett produktionsmål och ett miljömål. Det är viktigt att avverkning och plantering sker i samklang med naturen så att skogens naturliga resurser kan tas till vara och att skogsmarken inte förbrukas.

Vid planteringen av skogsplantor förekommer dock ofta ett skyddsmedel mot insekten snytbagge som kallas Cyper Plus och Merit Forest WG. Dessa insekticider, som de kallas, är extremt farliga och är mycket giftiga för antingen fisk eller fåglar. Det är så pass farligt att det räcker med att en kartong eller ett emballage som innehållit ett av dessa medel kommer i kontakt med ett vattendrag, för att det ska orsaka fiskdöd.

När det kommer till planteringen av skogsplantor är det vanligt att det utförs av utländska medborgare och sommarjobbande ungdomar som kanske inte har kunskapen om att arbetet med detta insektsmedel kan vara skadligt. Bristfällig information från arbetsgivarna gör att dessa utländska arbetare och ungdomar utsätts för allvarliga risker i arbetet med dessa medel. Min fråga är således:

Har statsrådet för avsikt att göra någonting åt detta problem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarad: 2004-08-30 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-30)