användning av euron

Skriftlig fråga 1997/98:139 av Odenberg, Mikael (m)

Odenberg, Mikael (m)
Fråga 1997/98:139 av Mikael Odenberg (m) till finansministern om användning av euron

Storbritannien avvaktar som bekant med att ansluta sig till valutaunionen EMU.

Premiärminister Blair har dock i olika sammanhang understrukit fördelarna med en gemensam europeisk valuta. Den 11 november sade den brittiske finansministern Gordon Brown att han kommer att uppmuntra allmänheten och affärsdrivande företag att använda euron parallellt med det brittiska pundet då EMU har trätt i kraft 1999.

Avser Sveriges regering att uppmuntra användningen av euro parallellt med svenska kronor?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-11-13 Anmäld: 1997-11-17 Besvarad: 1997-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga