Användning av elpistol inom polisen

Skriftlig fråga 2013/14:126 av Olsson, Lena (V)

Olsson, Lena (V)

den 19 november

Fråga

2013/14:126 Användning av elpistol inom polisen

av Lena Olsson (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Dödsskjutningar gjorda av polis har ökat. Bara det senaste året har det vid fyra tillfällen hänt att polis vid trängt läge skjutit, med resultatet att personer avlidit. Det kan ha handlat om att en person varit våldsam eller psykotisk. Polisen vet i många fall vid utryckning att en person kan ha ett psykiskt funktionshinder eller är psykotisk och att arbetsuppgiften kan innebära stora svårigheter. Det kan sluta i en hotfull och våldsam situation där man överväger att använda sitt tjänstevapen. Poliser har i sådana lägen ibland inte ansett sig ha något annat val än att använda det tjänstevapen som finns, och detta leder naturligtvis till frågor och lidande för alla inblandade. Vänsterpartiet anser att man åter ska ta upp frågan om att polisen ska få använda elpistol. Detta skulle med stor sannolikhet leda till en minskning av såväl antalet dödsfall som lidandet för de inblandade.

Jag vill fråga justitieminister Beatrice Ask:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att den svenska poliskåren ska kunna använda sig av elpistol?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-19 Anmäld: 2013-11-19 Besvarad: 2013-11-27 Svar anmält: 2013-11-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-27)