Användning av begreppet fast pris

Skriftlig fråga 2007/08:1485 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 18 juli

Fråga

2007/08:1485 Användning av begreppet fast pris

av Fredrik Lundh (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Formuleringen ”fast pris” har blivit allt vanligare i bostadsannonser i Stockholm enligt SvD.  Man väl tänka sig att ”fast pris” som begrepp inte är problematiskt i frågan om bostadsrätter som säljs av exempelvis HSB till sina bosparande för ett fast pris. Problemet som många upplever med det är att priset inte alls är fast och budgivning mycket väl kan förekomma. I vissa fall accepterar säljaren lägre pris, vilket ju inte är något problem men själva uttrycket fast pris blir då missvisande. Värre är det givetvis när man marknadsför fast pris och det sedan blir budgivning ändå.

Mäklarsamfundet är också kritiskt till begreppet fast pris: ”Det finns inget som heter fast pris i bostadsrättslagen. En säljare har alltid rätt att välja den köpare som betalar mest, och det oavsett vem som bjuder först”, säger Mäklarsamfundets vd Lars Kilander till tidningen City.

Med anledning av det ovan anförda undrar jag hur statsrådet kommer att agera för att säkerställa att fast pris som begrepp blir förbjudet i de fall där det är möjligt att bjuda över den budgivare som först bjuder på ett bostadsobjekt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-18 Besvarad: 2008-07-30 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-30)