Användandet av icke godkända läkemedel

Skriftlig fråga 2011/12:257 av Andersson, Anders (KD)

Andersson, Anders (KD)

den 15 december

Fråga

2011/12:257 Användandet av icke godkända läkemedel

av Anders Andersson (KD)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I år är det patientsäkerhetens år. Samma år har ett antal landsting beslutat att systematiskt använda ett läkemedel som inte har godkänts av Läkemedelsverket, trots att det finns ett godkänt och väl beprövat läkemedel för samma behandling. Det har aldrig tidigare hänt i Sverige.

Blekinge, Norrbotten och Jämtland har valt att byta ut Lucentis, ett godkänt och väl beprövat läkemedel för behandling av våt AMD – gula fläcken – och ögonsjukdomar som drabbar diabetiker, mot läkemedlet Avastin, som inte är godkänt för denna behandling. Avastin är en intravenös behandling av svårt cancersjuka patienter. Patienter i något av dessa landsting kommer således i fortsättningen att behandlas med ett icke godkänt läkemedel framtaget för helt annan användning. Större tur har patienter i Stockholm, Göteborg och Malmö som får det godkända läkemedlet också i fortsättningen.

För godkännande kräver läkemedelslagstiftningen en omfattande dokumentation om effekter och säkerhet för avsedd behandling. För godkända läkemedel görs också en systematisk uppföljning av biverkningar. Sådan uppföljning saknas för icke godkända läkemedel. Risken är uppenbar att eventuella allvarliga biverkningar helt går Läkemedelsverket och vården förbi.

I dag kringgår enskilda landsting, så långt jag förstår på grund av ekonomiska skäl, läkemedelslagstiftningen och Läkemedelsverkets godkännandeprocess. Följden blir sämre patientsäkerhet och en mindre jämlik vård, vilket går stick i stäv med den nya nationella läkemedelsstrategin.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att säkerställa patientsäkerheten och en jämlik vård i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-15 Anmäld: 2011-12-15 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2012-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)