Antisemitismen i Sverige

Skriftlig fråga 2018/19:622 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Frågan om antisemitism har aktualiserats till följd av årets förstamajfirande. I förstamajtåget i Malmö kunde SSU i Malmö höras skandera "krossa sionismen", något man nu offentligt bett om ursäkt för.

Situationen bland judar i Sverige är problematisk. EU-myndigheten Agency for Fundamental Rights (FRA) slog i en undersökning från december 2018 fast att av totalt 1 000 tillfrågade judar oroade sig nära hälften för att bli utsatta för antisemitiska trakasserier, en tredjedel undviker judiska event till följd av otrygghet och över 90 procent anser att antisemitismen har blivit värre. Vidare vittnar judar om att vänner och bekanta i den judiska befolkningen flyttar på grund av rädsla och oro för att utsättas för antisemitiskt hot och våld, och 35 procent har övervägt att flytta från Sverige på grund av utvecklingen.

Inga människor ska någonsin behöva känna den här typen av rädsla och oro, och det är därför av största vikt att såväl politiken som berörda myndigheter agerar kraftfullt och fördömande mot den här typen av beteenden och brott.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur avser ministern att agera för att motverka antisemitiska strömningar samt vilka åtgärder avser han att vidta för att stärka tryggheten hos den judiska befolkningen i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-08 Överlämnad: 2019-05-08 Anmäld: 2019-05-09 Svarsdatum: 2019-05-15 Sista svarsdatum: 2019-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga