Antisemitismen i Sverige

Skriftlig fråga 2005/06:1524 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 3 maj

Fråga 2005/06:1524 av Lena Adelsohn Liljeroth (m) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Antisemitismen i Sverige

För ett år sedan hade justitieminister Thomas Bodström och jag en interpellationsdebatt i riksdagen, med anledning av Radio Islams kartläggning av människor med judisk bakgrund och proisraeliska sympatier, en kartläggning som uppfattas som hotfull av många judar i Sverige. Justitieministern svarade bland annat att denna typ av hatbrott skulle prioriteras.

Men som det har utvecklats på senare tid kan hatbrotten fortsätta mot judar, med hänvisning till Mellanösternkonflikten, enligt ett beslut av JK den 2 januari i år. JK:s beslut gällde de grovt antisemitiska kassetter, som så sent som hösten 2005 såldes i moskén på Södermalm i Stockholm.

JK:s beslut är oroväckande, eftersom det sätter praxis 17 år tillbaka, till tiden före domen mot Radio Islam, då till och med uppmaningar till massmord mot judar kunde uttalas, med hänvisning till Mellanösternkonflikten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitieministern på vad sätt han vill prioritera kampen mot antisemitism i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-05-03 Anmäld: 2006-05-03 Besvarad: 2006-05-11 Svar anmält: 2006-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-11)