Antisemitism

Skriftlig fråga 2012/13:691 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 7 augusti

Fråga

2012/13:691 Antisemitism

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Rasism, politisk extremism och antisemitism är allvarliga samhällsproblem som kräver förstärkta insatser och ökad vaksamhet. Vi har även ett ansvar att agera. Det finns en utbredd antisemitism som måste bekämpas varhelst den visar sig.

Jag har välkomnat offentliga manifestationer som kippavandringar liksom stödjande uttalanden. Dock görs det för lite för att bekämpa antisemitismen i Sverige, och jag uppmanar regeringen att visa större engagemang. En demokratisk stat med ambitioner att vara en föregångare i att bekämpa diskriminering ska ha en vital diskussion, men det krävs även andra åtgärder för att kunna pressa tillbaka antisemitismen i Sverige. Det rapporteras om att Malmö redovisar ett ökat antal anmälda och dokumenterade antisemitiska attacker, och detta måste tas på större allvar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förstärka arbetet mot antisemitismen i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-07 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-20 Svar anmält: 2013-08-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-20)