Antisemitism och "antiislamism"

Skriftlig fråga 2014/15:613 av Richard Jomshof (SD)

Richard Jomshof (SD)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

På mötet med Nordiska rådets svenska delegation den 6 maj, kunde vi höra samarbetsminister Kristina Persson dels likställa antisemitism med vad hon kallar ”antiislamism”, dels höra att regeringen vill bekämpa just denna ”antiislamism”. Det hela är mycket anmärkningsvärt. Antisemitism är en vidrig företeelse, vilken inte minst kännetecknas av hat och förakt mot det judiska folket. Vad gäller ”antiislamism” är det något helt annat, nämligen att man är motståndare till islamismen, som enligt Nationalencyklopedin är en ”benämning på en uppfattning av islam som allomfattande politisk ideologi”.

Över hela den muslimska världen kan vi se hatet och förtrycket som kännetecknar islamismen. Vi ser det i terroristgrupper som al-Qaida, IS och talibanerna. Vi ser det i länder som Iran, Saudiarabien och Pakistan. Att vara motståndare till islamismen är således inte konstigare än att vara motståndare till nazismen och kommunismen.

Jag reagerade därför starkt på Kristina Perssons uttalande. På en kritisk fråga från undertecknad valde ministern dock att ändra sitt uttalande. Då var det plötsligt inte ”antiislamism” som avsågs utan ”antiislam”. Men även det är ett märkligt uttalande. Att jämföra antisemitism med kritik av en religion/ideologi är anmärkningsvärt. Anmärkningsvärt är också att regeringen säger sig vilja bekämpa det man kallar ”antiislam”. I ett demokratiskt samhälle ska det naturligtvis vara tillåtet att kritisera alla religioner och/eller ideologier.

På min andra fråga om vad som avsågs med att regeringen ska bekämpa ”antiislam” fick jag dock inget svar. Samarbetsminister Kristina Persson är därför svaret skyldig.

Med anledning av vad jag här har framfört undrar jag följande:

 

Menar statsrådet Kristina Persson verkligen allvar med att regeringen ämnar bekämpa ”antiislam”, och hur är det i så fall tänkt att denna ”antiislam” ska bekämpas? Är det bara ”antiislam” som avses, eller ämnar regeringen bekämpa även andra ismer, som exempelvis ”antikristendom” och ”antibuddhism”? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-06-02 Överlämnad: 2015-06-02 Anmäld: 2015-06-03 Svarsdatum: 2015-06-10 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga