Antisemitiska strömningar i Malmö

Skriftlig fråga 2018/19:621 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Antisemitiska strömningar i Malmö har väckt internationell uppmärksamhet. Judiska organisationer har varnande pekat på det förakt och hat som tillåtits frodas i Sveriges tredje största stad. I vissa fall har boende avstått från att bära exempelvis kippa av rädsla för att utsättas för trakasserier eller förföljelse. Så sent som 1 maj kunde man höra slagord skanderas med klart antisemitiskt innehåll samt verbala attacker riktade mot Mellanösterns demokrati Israel. Krossa sionismen: Och vi har kastat stenar på/ soldater och poliser./ Och vi har skjutit raketer/ mot våra fiender./ Och hela världen känner till vår kamp. Det senaste tilltaget medverkar ytterligare till att sprida rädsla och piskar upp stämningar med udden tydligt riktad mot det judiska.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att agera mot antijudiska och antisionistiska krafter i Malmö som medverkar till att sprida rädsla och som riskerar att piska upp stämningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-06 Överlämnad: 2019-05-08 Anmäld: 2019-05-09 Svarsdatum: 2019-05-15 Sista svarsdatum: 2019-05-15
Svar på skriftlig fråga