Antibiotikaresistenta bakterier

Skriftlig fråga 2008/09:27 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 23 september

Fråga

2008/09:27 Antibiotikaresistenta bakterier

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Vetenskapsradion har rapporterat att världen har drabbats av en global epidemi av bakterier som antibiotika inte längre biter på. Tre svenska forskare har skarpt kritiserat världshälsoorganisationen WHO i medicintidskriften British Medical Journal.

WHO tog fram ett 67-punktsprogram för att få ned antibiotikaresistensen i världen för flera år sedan, men än har inte programmet sjösatts. Det finns ingen särskild avdelning på WHO som just sysslar med de här frågorna, att jämföra med kampen mot fågelinfluensa som har 300 miljoner kronor i årsbudget bara hos WHO plus ytterligare några miljarder hos Världsbanken och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Hittills har fågelinfluensa skördat 245 offer i världen. I Europa dör 37 000 patienter årligen av multiresistenta bakterier. I Asien och Afrika dör barn varje minut, trots att de kommit till sjukhus, för att läkarna inte längre har någon verksam medicin att sätta in.

Genom vilka svenska och internationella åtgärder avser statsrådet att uppmärksamma de antibiotikaresistenta bakterierna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-23 Anmäld: 2008-09-25 Besvarad: 2008-10-01 Svar anmält: 2008-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-01)