Antalet skuldsatta

Skriftlig fråga 2009/10:577 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 26 februari

Fråga

2009/10:577 Antalet skuldsatta

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Under förra året fick Kronofogdemyndigheten in drygt 1 200 000 ansökningar om obetalda skulder. Det är en ökning med 18 procent jämför med förra året och det högsta antalet någonsin. Ökningen varierar över landet, störst är ökningen i Skåne med 23 procent och lägst i Västernorrland med 11 procent.

Arbetslösheten och de vidgade klyftorna kombinerade med en alltför frikostig kreditgivning med nya typer av krediter har åstadkommit det ökade inflödet. Många av de obetalda skulderna avser trafikförsäkringar, mobiltelefoni, elräkningar, lån och olika krediter.

Även antalet personer och företag som har skulder för indrivning har ökat med tre procent. En elvaårig trend med minskande antal skuldsatta är därmed bruten, vilket är oroande.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att under 2010 minska såväl antalet ansökningar som antalet skuldsatta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-02-26 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-03 Svar anmält: 2010-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-03)