Antalet skjutningar i Sverige

Skriftlig fråga 2018/19:110 av Tomas Tobé (M)

Tomas Tobé (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Antalet skjutningar i Sverige under år 2018 uppgick till 306. Så många som 45 människor dödades och 135 skadades. Den S-ledda regeringen har misslyckats med att motverka otryggheten. Under 2019 och januari månad har skjutningarna fortsatt. De kriminella gängen har nått en våldsnivå som på allvar hotar vårt samhällskontrakt. Moderaterna vill bland annat dubbla straffen för gängkriminella och öka polisens befogenheter. Gängskjutningar ska inte vara en normalbild i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att få stopp på skjutningarna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-01-31 Överlämnad: 2019-02-01 Anmäld: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga