Antalet säkerhetshotande individer i Sverige

Skriftlig fråga 2019/20:528 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Under de senaste veckorna har det rapporterats om flera personer som bedömts utgöra hot mot Sveriges säkerhet och som trots beslut om utvisning har släppts ur förvar. Bakgrunden till att de släppts har varit att verkställighetshinder medfört att utvisningarna inte kunnat genomföras. Enligt Säkerhetspolisen handlar det om såväl personer som bidrar till islamistisk radikalisering som en person som tidigare dömts för terrorfinansiering.

Individer som myndigheter har beslutat ska utvisas för att de utgör ett hot mot Sverige eller har begått allvarliga brott ska inte, oavsett om de kan utvisas eller inte, släppas ut i samhället. Med anledning av detta hölls i förra veckan på initiativ av Moderaterna en särskild debatt i riksdagen.

Enligt Säkerhetspolisen växer de extremistiska miljöerna, och vi ser ett ökat behov av skydd mot terrorism. Den svenska terrorhotnivån i Sverige är förhöjd sedan ett antal år tillbaka. Det finns även enligt myndigheten ett antal svenskar som kan beröras av Turkiets besked om att utländska IS-sympatisörer kommer att skickas tillbaka till sina hemländer. Det finns alltså anledning att se allvarligt på läget, och risken är stor att de exempel som vi sett den senaste veckan enbart är toppen på ett isberg. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur många personer bedömer statsrådet att det finns i Sverige i dag som hotar Sveriges säkerhet och därför borde utvisas enligt lagen om särskild utlänningskontroll, oaktat eventuella verkställighetshinder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-02 Överlämnad: 2019-12-03 Anmäld: 2019-12-04 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga