Antalet polisutbildade 2024

Skriftlig fråga 2019/20:84 av Adam Marttinen (SD)

Adam Marttinen (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Sverigedemokraterna stakade ut målet om att utbilda ytterligare 7 000 nya poliser under budgetperioden med påbörjad start 2015. Vid den tiden menade den rödgröna regeringen att Sverige hade tillräckligt många poliser och att omorganiseringen av Polismyndigheten skulle leda till en mer effektiv polis som motsvarade samhällets behov.

År 2017 gör regeringen en ny bedömning och landar i att Polismyndigheten snabbt måste växa med 10 000 polisanställda varav huvudparten skulle vara polisutbildade. Antalet 6 000 ytterligare utbildade poliser nämns. Vid det tillfället hade Polismyndigheten strax över 20 000 utbildade poliser i tjänst.

När regeringen sent omsider landat i ungefär samma måltal som Sverigedemokraterna blir frågan om regeringens politik i övrigt gör tillräckligt för att målet ska uppfyllas.

Sverigedemokraterna har föreslagit betald polisutbildning där nyexaminerade uppmuntras att stanna kvar i yrket samt en rejäl polislönesatsning som skulle ge Sveriges poliser flertalet tusenlappar mer i månaden med start 2020. Det skulle enligt SD leda till att betydligt färre poliser slutar jämfört med i dag och att fler som lämnat polisyrket skulle uppmuntras att söka sig tillbaka.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Är det fortsatt regeringens mål att vid 2024 ska antalet polisutbildade vara minst 26 000 till antalet, och anser statsrådet att regeringen i dag gör tillräckligt för att nå det mål som man lovat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga