Antalet polisstationer på landsbygden

Skriftlig fråga 2021/22:753 av Johan Hedin (C)

Johan Hedin (C)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Polismyndigheten är en av de myndigheter som utför bland de mest grundläggande samhällsfunktionerna. Polisen är ytterst garanten för att medborgarna ska kunna känna sig trygga i sina närområden samt i att de brott som begås beivras och utreds. Givet denna grundläggande uppgift följer givetvis att tillgången till polisen samt dess närvaro är något som måste prioriteras. Detta för att alla ska kunna känna tillit till de brottsbekämpande och beivrande myndigheterna samt i vidare bemärkelse till rättsstaten i stort.

Centerpartiet har den senaste mandatperioden tillsammans med regeringen genomfört reformer och satsningar som framgent kommer att öka polistätheten, dels för att förbättra myndighetens förutsättningar att bedriva sitt uppdrag, dels för att tillförsäkra en ökad trygghet och polisnärvaro i hela landet. Vidare driver vi i riksdagen förslag för att utöka polistätheten ytterligare för att minst motsvara det europeiska snittet.

Mot bakgrund av Polismyndighetens samhällsbärande funktioner samt den ökande polistätheten blir det särskilt besvärande att ta del av den rapportering i medier som vittnar om nedläggningen av ett stort antal lokala polisstationer. I detta är landsbygden särskilt drabbad, vilket leder till ökad otrygghet och till att myndigheten inte får samma förutsättningar för att utföra sitt uppdrag i dessa samhällen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Hur avser ministern att säkerställa en fullgod polisbemanning i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-13 Överlämnad: 2022-01-13 Anmäld: 2022-01-14 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga