Antalet poliser

Skriftlig fråga 2019/20:34 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I samband med att finansminister Magdalena Andersson presenterade budgetpropositionen uttalade hon följande angående antalet poliser: Det är också så att när vi har fler poliser, som vi då redan har, då fångar vi också fler bovar.

När regeringen tillträdde 2014 fanns det vid årsskiftet 20 051 poliser i Sverige. Enligt Polismyndighetens årsredovisning för 2018 fanns det vid årsskiftet 20 040 poliser. Enligt den senaste månadsstatistiken från Polismyndigheten fanns det i augusti 20 032 poliser. Antalet poliser tycks således alltjämt vara kvar på en lägre nivå än 2014.

Magdalena Andersson säger alltså motsatsen till vad myndighetens egna siffror visar. Även om det i stället hade varit så att antalet poliser blivit 10 eller 20 fler sedan 2014 är det svårt att förstå finansministerns entusiasm. Enligt Polismyndighetens egen plan för att nå 10 000 fler polisanställda till 2024 skulle myndigheten i slutet av 2018 ha 20 100 anställda poliser.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka siffror åsyftar ministern när hon säger att vi har fler poliser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Överlämnad: 2019-09-23 Anmäld: 2019-09-24 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga