Antalet nya jobb genom SINK och utlands-HUS

Skriftlig fråga 2013/14:414 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 12 februari

Fråga

2013/14:414 Antalet nya jobb genom SINK och utlands-HUS

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den som bor i ett annat land och arbetar i Sverige betalar fortfarande normalt skatt i Sverige för arbetsinkomsten. Detsamma gäller för den som tidigare bott i Sverige men fortfarande har en väsentlig anknytning hit. Den som däremot inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte vistas här stadigvarande har möjlighet att bli beskattad enligt särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Den som betalar SINK slipper deklarera men kan inte heller göra några avdrag. Genom att vederbörande inte arbetar i Sverige utgår inga jobbskatteavdrag; däremot kan utlandsbosatta med SINK tillgodogöra sig HUS-avdraget. SINK är något man själv ansöker om, men den utlandsboende kan välja att bli beskattad enligt vanliga regler, det vill säga enligt inkomstskattelagen, även om vederbörande uppfyller förutsättningarna för att få SINK.

SINK sänktes enligt regeringens förslag med fem procentenheter från 25 till 20 procent (ca 300 miljoner i skatteinkomstbortfall) från och med i år.

Regeringens och statsrådets argument för skattesänkningar är att de ger fler jobb.

Fråga:

Hur många nya jobb har uppkommit i Sverige genom sänkt SINK-skatt och av att HUS-avdraget används av utomlands bosatta?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-02-12 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-20 Svar anmält: 2014-02-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-20)