Antalet mc-poliser i Skåne

Skriftlig fråga 2009/10:566 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 24 februari

Fråga

2009/10:566 Antalet mc-poliser i Skåne

av Luciano Astudillo (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I 2009 års trygghetsmätning för Skåne finns mycket positiv läsning. I Malmö har problembilden minskat och tryggheten ökat. När det gäller utsattheten för brott, otrygghet och polisens agerande mot problem har resultaten inte varit bättre sedan starten av mätningarna.

Trots den mycket positiva utvecklingen finns det orosmoment. När det gäller buskörningar med moped och mc har bilden inte förändrats sedan 2004. Bilden är densamma sammantaget för Skåne och för Malmö stad. Människor upplever en stor otrygghet på grund av dessa buskörningar. Därför är det viktigt att polisen har verktyg att stävja dessa störningar.

Polismyndigheten har för budgetåret 2010 äskat 22 utbildningsplatser gällande polismotorcykelutbildningen nationellt, av dessa föreslås Skåne få endast tre. Polismyndigheten i Skåne anser att detta inte är tillräckligt utan vill ha fler platser alternativt möjlighet att anordna utbildning själv.

Min fråga till justitieministern är därför:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta i syfte att öka antalet mc-poliser i Skåne?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-24 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-10 Svar anmält: 2010-03-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)