Antalet förvarsplatser i Sverige

Skriftlig fråga 2019/20:49 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I nuläget har vi i Sverige endast 457 förvarsplatser. Behovet är dock långt större än så. Enligt Migrationsverkets och Polismyndighetens gemensamma bedömning ligger behovet i Sverige på 1 100–1 200 platser. (Källa: Migrationsverkets rapport 1.1.1.2-2019-13592.)

Konsekvenserna av för få förvarsplatser är att personer som borde stanna kvar i förvar släpps och att beslut om förvar inte fattas i den utsträckning det är sakligt motiverat. Detta är mycket allvarligt i sig och undergräver dessutom förtroendet för migrationspolitiken i Sverige.

I budgetpropositionen för 2020 anger regeringen att medel föreslås för att bibehålla nuvarande kapacitet vad gäller antalet förvarsplatser. Det kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen inte har några planer på att i närtid öka antalet förvarsplatser – trots det behov av en kraftig ökning som Polismyndigheten och Migrationsverket redovisar. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Hur säkerställer ministern och regeringen att antalet förvarsplatser i Sverige är på en nivå som svarar mot Polismyndighetens och Migrationsverkets behov?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Överlämnad: 2019-09-25 Anmäld: 2019-09-26 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga