Antalet förskoleplatser

Skriftlig fråga 2017/18:943 av Maria Stockhaus (M)

Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, behövs 600 nya förskolor de närmaste tre åren bara för att hålla verksamheten på befintlig nivå.

Samtidigt lägger regeringen fram ett förslag om vinstbegränsningar inom välfärden, som innebär att ett stort antal fristående förskolor kommer att vara tvungna att avveckla sin verksamhet. Inom förskoleverksamheten är det vanligt att de fristående förskolorna är små företag, vilket gör dem extra känsliga för den vinstreglering som regeringen avser att lägga fram.

En analys som PWC har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att åtta av tio förskolor skulle försvinna om förslaget genomförs. Det innebär att omkring 80 000 barn skulle förlora den förskola som de går på. En sådan minskning av antalet platser inom förskoleverksamheten skulle vara mycket svår för kommunerna att hantera.

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin blir därför:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att säkerställa att antalet förskoleplatser i kommunerna inte minskar om förslaget om vinstbegränsning blir verklighet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga