Antalet asylsökande till Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:378 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige har haft det överlägset största flyktingmottagandet i EU under i vart fall tio år. I fjol tog vi emot 163 000 asylsökande. Det var det högsta antalet asylsökande någonsin i ett OECD-land ställt mot folkmängd.

Vi är nu i ett läge med bland annat akut bostadsbrist. Vi kan också räkna med en stor brist på lärare, läkare och socionomer framöver. På sikt handlar det om att människor som har kommit hit ska få jobb och egen försörjning.

I år beräknas 29 000 asylsökande komma till Sverige. Det motsvarar ett typiskt år de första 13 åren under 2000-talet. Antalet asylsökande till Sverige under åren 2000 till och med 2012 var i genomsnitt 28 000 asylsökande per år.

På en pressträff den 7 november 2016 gav arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson uttryck för att Sverige fortsatt, det vill säga även nu under 2016, har ett relativt högt mottagande av asylsökande i jämförelse med övriga EU-länder och ställt mot vår folkmängd. Detta trots gränskontroller, id-kontroller och de skärpningar som har gjorts i migrationslagstiftningen.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Vilka slutsatser drar regeringen och ministern av det faktum att Sverige även fortsatt har ett, jämfört med övriga EU-länder, relativt högt mottagande av asylsökande, och föranleder detta några åtgärder från ministerns sida?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-24 Överlämnad: 2016-11-28 Anmäld: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07
Svar på skriftlig fråga