Antalet antagna till polisutbildningen

Skriftlig fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

 

Trots 5 926 sökande inför polisutbildningens höstterminsstart har bara 693 studenter antagits. Det innebär att utbildningsplatser står tomma i en tid när behovet av fler poliser är mycket stort.

Att kraven för antagning till polisutbildningen är och måste vara höga är självklart, men resultaten väcker frågor om antagningen och på vilka grunder så många intresserade avvisas. Har sökande för dålig kondition, läs- och skrivsvårigheter, dåligt omdöme eller är rutinerna i ansökningsförfarandet krångliga och otillräckliga?

De analyser av antagningen till polisutbildningen som redovisas på Internet är flera år gamla och knappast relevanta för nuläget.

 

Min fråga till justitieminister Morgan Johansson är därför:

 

Kommer justitieministern och regeringen att ge Polismyndigheten eller någon annan i uppdrag att snabbt utvärdera antagningsreglerna och i så fall lägga förslag för att öka intresset och möjligheten för fler att antas till polisutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-09 Överlämnad: 2017-08-09 Besvarad: 2017-08-23 Sista svarsdatum: 2017-08-23 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga