Antal offentligt anställda

Skriftlig fråga 2007/08:1577 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 26 augusti

Fråga

2007/08:1577 Antal offentligt anställda

av Britta Rådström (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Enligt SCB:s senaste arbetskraftsundersökning är 416 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 8,1 procent av arbetskraften. Totalt ökade anställningarna med 2 procent under andra kvartalet i år, jämfört med samma kvartal 2007. I den privata sektorn var ökningen hela 3,9 procent, medan den offentliga sektorn gick tillbaka med 1,7 procent. Just nu har närmare 4,2 miljoner personer i Sverige en anställning. Arbetsförmedlingen menar att vi nu står inför problem. Det är fler varsel och färre lediga platser.

Kommun- och landstingssektorn ha ca 1,1 miljoner anställda och kommunsektorn har rekryterat 50 000–75 000 medarbetare per år de senaste åren till den verksamhet som bedrivs i egen regi. Den statliga sektorn har lite över 220 000 anställda.

När konjunkturen vänder och den privata sysselsättningen minskar är frågan om nedgången kommer att förstärkas av att antalet anställda i kommunsektorn och staten fortsätter att reduceras. Stora pensionsavgångar väntas också i stat och kommuner, det kan vid dålig ekonomi – som en kortsiktig lösning – vara frestande att uppskjuta nyrekryteringar.

Att det finns behov av fler händer inom inte minst skola, vård och omsorg torde vara ostridigt.

Avser statsrådet att ta några initiativ för att vidmakthålla antalet anställda i kommunsektorn och staten, inte minst mot bakgrund av pensionsavgångarna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-26 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-08 Svar anmält: 2008-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-08)