Antagningsregler till högskolan

Skriftlig fråga 2009/10:968 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 30 juli

Fråga

2009/10:968 Antagningsregler till högskolan

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

De nya antagningsreglerna till universitet och högskolor har gjort det svårare för äldre att få en studieplats. För en framtidsinriktad högskole- och universitetsmiljö måste det anses som ett problem. Ett flexibelt och konkurrenskraftigt näringsliv gör det för den enskilde individen ofta nödvändigt med skifte i både yrke och bransch. Universitet och högskolor måste vara anpassade till detta.

Begreppet ”det livslånga lärandet” ger en bild av möjligheter till återkommande fort- och vidareutbildning under hela yrkeslivet. De nya antagningsreglerna motverkar denna nödvändiga flexibilitet. Vid Högskolan Dalarna noteras nu en sänkt ålder på de intagna på viktiga program. Det bekräftar de farhågor som fanns när de nya antagningsreglerna presenterades.

Min fråga till statsrådet Tobias Krantz är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de nya antagningsreglerna vid universitet och högskolor inte ska vara hämmande och därmed diskriminerande i förhållande till äldre sökandes möjlighet att få en studieplats?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-07-30 Anmäld: 2010-08-06 Besvarad: 2010-08-20 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-20)