Ansvarsfull hantering av södra Sveriges arkivhandlingar

Skriftlig fråga 2008/09:1028 av Nilsson, Ulf (fp)

Nilsson, Ulf (fp)

den 12 juni

Fråga

2008/09:1028 Ansvarsfull hantering av södra Sveriges arkivhandlingar

av Ulf Nilsson (fp)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Svenska kyrkans folkbokföring har varit och är en unik källa med kunskaper om gamla tider. För rättsliga utredningar, till exempel arvsutredningar, historisk forskning, fakta för medicin- och sjukdomshistoria, privat släktforskning, har folkbokföringen mycket information att erbjuda. När Skatteverket fick ansvaret för folkbokföringen 1991 beslutades att handlingarna skulle lämnas till landsarkiven för mikrofilmning och scanning. Arbetet har därefter utförts i tur och ordning i olika landsarkivdistrikt. I år avslutas det näst sista distriktet – Västra Götalands län. Sedan återstår endast Lunds distrikt – Skåne, Hallands och Blekinge län.

Det statliga extra anslaget för fortsatt arbete har nu oväntat uteblivit. Riksarkivet har finansierat arbetet och det statliga anslaget har hittills räknats upp enligt plan. Nu inför det avslutande arbetet i södra Sverige har Riksarkivet meddelat att någon anslagsuppräkning inte skett. Därmed saknas det resurser för att genomföra överföringen av arkivhandlingarna. För varje dag som går ökar risken för att viktigt statligt arkivmaterial från södra Sverige inte kommer att hanteras på ett betryggande sätt och i praktiken inte kommer att bli tillgängligt för forskning och övrig informationssökning

Med anledning av ovanstående uppgifter vill jag fråga kulturministern:

Avser kulturministern att vidta några åtgärder för att arbetet med arkivmaterial i södra Sverige ska kunna genomföras på ett planerat sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-06-12 Anmäld: 2009-06-12 Besvarad: 2009-06-17 Svar anmält: 2009-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-17)