Ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk

Skriftlig fråga 2017/18:1336 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

En fungerande materielförsörjning är central för en stärkt operativ förmåga.

Under 2017 levererade Försvarets materielverk materiel och tjänster i mindre omfattning än anvisat i budget. Antalet försenade leveranser ökade med 32,6 procent jämfört med 2016, enligt årsredovisningen för staten 2017.

Det finns olika förklaringar till att visst materiel ej levereras i tid. Det kan handla om svårigheter att få tillgång till visst materiel liksom frågor om kvalitet. Därtill har det framkommit att vissa beställningar inte har kunnat levereras med anledning av att Försvarets materielverk gjort bedömningen att Försvarsmakten lagt en beställning över sin budget.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur ser ministern på relationen och ansvarsfördelningen mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten beträffande den senare myndighetens budgetramar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-23 Överlämnad: 2018-05-23 Anmäld: 2018-05-24 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30
Svar på skriftlig fråga