Ansvaret för snöskoterfrågor

Skriftlig fråga 2013/14:349 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 23 januari

Fråga

2013/14:349 Ansvaret för snöskoterfrågor

av Gunnar Sandberg (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Eftersom ingen myndighet har det övergripande ansvaret för snöskoterfrågor bildade olika myndigheter år 2007 Nationella Snöskoterrådet. Rådet var inget beslutande organ med myndighetsutövning utan ett samarbetsforum för att diskutera frågor som är förknippade med snöskoteråkandet. Det handlar om information, tillsyn, bevakning, regler för fordon och trafik, miljö och trafiksäkerhet samt skoterleder och infrastruktur. Detta samarbete gällde till och med utgången av år 2012.

Därefter har Naturvårdsverket på regeringens uppdrag utvärderat Snöskoterrådets arbete. I utvärderingen konstaterar man att arbetet var framgångsrikt utifrån gällande förutsättningar. Eftersom rådet inte var ett beslutande organ kunde rådet inte driva frågor om till exempel finansiering och skötsel av snöskoterleder. Det skulle ha krävt ett regeringsuppdrag och större resurser.

Utvärderingen visar att Nationella Snöskoterrådet har en viktig funktion att fylla, och stödet för att rådet ska fortsätta arbeta är starkt. I utvärderingen menar man att arbetet behöver förstärkas med ett tydligt uppdrag och en tydlig huvudman för att kunna besluta i frågor där rådet inte är överens och när det gäller lagstiftningsfrågor.

I ett frågesvar den 30 oktober 2012 skrev miljöministern att hon är angelägen om att arbetet fortsätter och att de snöskoterrelaterade frågorna sköts på bästa möjliga sätt även efter årsskiftet.

Fråga:

När avser miljöministern att komma med ett förslag om ett statligt organ som har det övergripande ansvaret för skoterfrågorna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-23 Anmäld: 2014-01-23 Besvarad: 2014-01-29 Svar anmält: 2014-01-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)