Ansvaret för krisen i Baltikum

Skriftlig fråga 2009/10:204 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 18 november

Fråga

2009/10:204 Ansvaret för krisen i Baltikum

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Ett borgerligt partis ekonomisk-politiska talesman har i en svensk affärstidning ställt den högst berättigade frågan om ansvarsutkrävandet utifrån krisen i Estland, Lettland och Litauen. Även Ukraina kan nu tillfogas listan.

De svenska bankerna dominerade betalningssystemen i de tre länderna och därmed har den svenska staten glidit in i ett ansvar för de tre ländernas ekonomiska och institutionella stabilitet, menar talesmannen. Bankerna har i praktiken placerat Sveriges riksdag, i en utpressningssituation. Sverige axlade plötsligt det faktiska ansvaret för tre suveräna grannländer utan egentlig offentlig debatt, och utan att några riksdagsbeslut hade fattats.

Artikelförfattaren undrar varför inte de svenska myndigheterna, främst Riksbanken och Finansinspektionen, har ingripit mot de svenska moderbankerna under 2007 och 2008? Vad visste, förstod och gjorde myndigheterna och det ansvariga statsrådet? Varför har inte Finansinspektionen krävt förändringar i ledningarna hos berörda banker? Bör dessa sitta i orubbat bo?

Frågorna bör utredas via Finansdepartementet eller Riksrevisionen. Tyvärr saknar riksdagen i dag egna revisorer som på riksdagens uppdrag skulle ha kunnat genomföra denna granskning.

Avser statsrådet att ta initiativ till en utredning om hur den svenska staten tagit ansvar för ekonomi och levnadsförhållanden i våra tre suveräna grannstater i Baltikum och hur riksdagens insyn varit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Besvarad: 2009-11-25 Svar anmält: 2009-11-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-25)