ansvaret för kärnavfallsinformationen

Skriftlig fråga 1999/2000:320 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 29 november

Fråga 1999/2000:320

av Kjell-Erik Karlsson (v) till miljöminister Kjell Larsson om ansvaret för kärnavfallsinformationen

Enligt de planer som finns i dag ska det utbrända bränslet från landets kärnkraftverk förvaras i berget åtskilt från levande varelser och växter i hundratusentals år. Ansvar för avfallsprogrammet har företaget SKB som ägs av kärnkraftsindustrin. Pengar för forskning, information och slutligen förvarsbyggande och förvaring har avsatts i en fond som förvaltas av staten. SKB får varje år ut ett ansenligt antal miljoner kronor ur fonden enbart för att informera. Även förstudiekommunerna får informationsmedel som tilldelas dem av Statens kärnkraftinspektion via länsstyrelserna, vilka också har ansvar för att ta in redovisningarna.

Det har tyvärr visat sig att den information som gives inte uppfyller rimligt ställda krav på allsidighet @ vare sig den går ut via kommunerna eller direkt via SKB. I båda fallen är det SKB:s, dvs. kraftföretagens egen, information som sprids. Exempelvis delades i somras i Tierp ut en broschyr där farligheten hos använt kärnbränsle exemplifieras med en glödlampa. Glödlampans elektriska effekt är nämligen densamma som den hos avfallet efter tusen år. Uppgiften publiceras under rubriken "Hur minskar strålningen" och ingen som helst motsvarande uppgift finns om hur själva strålningen avtar under samma tidsperiod. Tillsynsmyndigheten i strålningsfrågor, Statens strålskyddsinstitut, anser sig inte ansvara för den information kärnkraftbolagen (SKB) sprider. Jag vill därför fråga miljöministern:

Avser ministern att vidta åtgärder för att någon instans ska ta ansvaret för avfallsinformationen till kommuner och allmänhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-12-01 Anmäld: 1999-12-07 Besvarad: 1999-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-08)