ansvaret för funktionshindrade

Skriftlig fråga 2004/05:688 av Lindgren, Ulrik (kd)

Lindgren, Ulrik (kd)

den 5 januari

Fråga 2004/05:688

av Ulrik Lindgren (kd) till socialminister Berit Andnor om ansvaret för funktionshindrade

Ledningen för Kommun- och Landstingsförbunden protesterar i politisk enighet mot det inomkommunala utjämningssystemet för kostnaderna för funktionshindrade.

Att kommunerna skickar pengar mellan sig ger inte mer pengar till de funktionshindrade, det har däremot gett mycket stora svängningar i kostnader för enskilda kommuner från ett år till ett annat menar Kommunförbundet. Vilket ger konsekvenser för annan verksamhet som barn- och äldreomsorg som får anpassa sig till nya ekonomiska villkor med mycket kort framförhållning. Slutsatsen enligt Kommun- och Landstingsförbunden är att staten måste ta det finansiella ansvaret för de funktionshindrade, eftersom de funktionshindrade ska ha samma rättigheter i hela landet.

Kommer statsrådet att ta initiativ till en förändring av finansieringen för handikappreformen som bättre tillgodoser de funktionshindrades lika rätt till stöd i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-01-05 Anmäld: 2005-01-07 Besvarad: 2005-01-19 Svar anmält: 2005-01-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-01-19)