Ansvaret för beslutsfattare vid arbetsmiljöbrott

Skriftlig fråga 2005/06:185 av Löfstrand, Johan (s)

Löfstrand, Johan (s)

den 20 oktober

Fråga 2005/06:185 av Johan Löfstrand (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Ansvaret för beslutsfattare vid arbetsmiljöbrott

Rättssäkerheten är viktig för alla medborgare. Därför är det viktigt att lagen är tydlig och att vi vet vem ansvar faller på.

I Norrköpings tingsrätt blev den 4 oktober kommunstyrelsens ordförande i Finspång dömd för arbetsmiljöbrott. Bakomliggande orsak till domen är att vid ett rivningsarbete 2003 skedde en tragisk olycka där en man avled.

Arbetsmiljölagen är tydlig att ansvaret ligger hos ledningen av ett företag eller förvaltning. Tidigare fanns tjänstemannaansvaret, men det gäller inte nu. I stället faller ansvaret direkt på den politiska ledningen, som har möjlighet att delegera ansvar.

Trots att det finns delegationsordningar och att ledningen tar sitt ansvar kan det ske olyckor. Det är omöjligt för en politiker att vara ute och kontrollera yrkesutövningen hos de anställda och ha full kontroll på vad som sker i den direkta verksamheten.

Av domen är det svårt att utläsa om delegationen i Finspång var i sin ordning. Men det är viktigt för varje beslutsfattare, oavsett om det är inom det politiska området eller inom någon annan del av samhället, vilka krav som kan ställas på den högste beslutsfattaren. Men det behöver även definieras vem som är den högste beslutsfattaren.

Med ovanstående som bakgrund vill jag fråga statsrådet hur han ser på ansvarsfrågan när det gäller en politiskt beslutande församling kontra enskilda politiker.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2005-10-20 Inlämnad: 2005-10-20 Besvarad: 2005-10-26 Svar anmält: 2005-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-26)