Ansträngd ekonomi i många kommuner

Skriftlig fråga 2018/19:843 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det ekonomiska läget är ansträngt i många av landets kommuner. Detta kommer att förvärras ytterligare när konjunkturen försvagas och skatteintäkterna minskar.

Det finns många orsaker till att vissa kommuner har särskilt stora problem, men en som ofta nämns är att allt fler nyanlända lämnat etableringsuppdraget utan att komma i arbete och därmed hänvisas till kommunalt försörjningsstöd.

Många mindre kommuner i glesbygd har tagit emot stora grupper nyanlända till bostäder som stått tomma. De tomma bostäderna har i sin tur ofta ett samband med att arbetsmarknaden är svag och att unga välutbildade människor har flyttat till områden där arbetsmarknaden är starkare. Kvar har främst blivit äldre människor som gått i pension. När nu stora grupper av nyanlända misslyckas att få arbete på orter med svag arbetsmarknad och i stället tvingas leva på försörjningsstöd blir situationen ohållbar för kommunerna. Skattekraften är svag och samtidigt ökar kostnaderna. I förlängningen hotar detta välfärden. Kommande år behövs följaktligen kraftiga tillskott till och tydliga prioriteringar från kommunerna.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson: 

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att kommunerna inte ska behöva skära ned på välfärden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-09 Överlämnad: 2019-07-10 Sista svarsdatum: 2019-07-24 Svarsdatum: 2019-08-08 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga