Anställning av person utan uppehålls- och arbetstillstånd till säkerhetsklassad tjänst

Skriftlig fråga 2018/19:176 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En medborgare i Uzbekistan har haft en säkerhetsklassad anställning inom kriminalvården utan vare sig uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige, enligt SVT (SVT den 1 februari 2019). Skälet till att en anställning är säkerhetsklassad är att den anställde får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är av betydelse för rikets säkerhet. Huvudregeln är att man vid en sådan tjänst ska ha svenskt medborgarskap. Undantag kan dock beviljas av regeringen, vilket hade gjorts i detta fall trots att personen saknade uppehålls- och arbetstillstånd.

Det inträffade är ytterst allvarligt. Det talar för systemfel vid säkerhetsprövningen inför säkerhetsklassade anställningar i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur kan en person ha kunnat få en säkerhetsklassad anställning utan vare sig uppehålls- eller arbetstillstånd här i landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-07 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga