Ansökningar till och utbetalningar från Tillväxtverket

Skriftlig fråga 2020/21:2007 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Som riksdagsledamot är det viktigt att lyssna på människor som lever ute i ”verkligheten” och som ropar på hjälp från oss förtroendevalda. I samband med digitala verksamhetsbesök tillsammans med Värmlandsbänken har vi fått tagit del av butikers verklighet, bland annat från en butiksägare som driver flera klädbutiker i Karlstad, Uddevalla, Skövde och Lidköping. Just denna butiksägare beskriver problem som stötts på när det gäller regeringens stödåtgärder som riktats till företagare under pandemin.

Jag tycker att det är viktigt att butiksägarens beskrivning av sin verklighet som näringsidkare delges regeringen men också att regeringen svarar på viktiga frågor utifrån de problembilder som beskrivs.

Här följer några delar som butiksägaren fört fram: Butiksägaren och hans kompanjon har sedan år 1998 byggt upp sin verksamhet, och de marknadsför flera kända varumärken och har expanderat successivt. Under pandemiåret 2020 tog det dock stopp över en natt och den 12 mars tappade verksamheten 60 procent av intäkterna. Butiksägaren och hans kompanjon har under året kämpat för att hålla igång verksamheten och för att få behålla personalen, men det har varit otroligt tufft. Trots korttidsarbete har man tvingats att varsla delar av personalen. Butiksägaren ansökte redan i mars om korttidsarbete (KTA) för personalen för att kunna rädda jobben.

Det som blev tydligt i processen med Tillväxtverket var att de inte har kunnat hantera det stora antal ansökningar som kommit in på kort tid. Första omgången fungerade bra med snabba besked och ganska snabb utbetalning men sedan visade hanteringen stora brister ur ett företagarperspektiv.

Butiksägaren beskriver flera problem som han har stött på när det gäller kontakten med Tillväxtverket. Under 2021 ska it-systemet justeras på Tillväxtverket och det innebär att det tar lång tid innan företag ens kan ansöka om stöd. Från och med den 15 februari 2021 ska Tillväxtverket bygga en ny ansökningsmodul som beräknas ta 5–8 veckor. Därefter kan företag ansöka. Därefter ska de ha veckor på sig att lämna besked om företaget är berättigad till stöd och därefter eventuell utbetalning. Pengar som avser KTA för december år 2020 kommer förmodligen att kunna betalas ut tidigast försommaren 2021.

Butiksägarens berättelse är inte på något sätt unik. Detta är en verklighet som många företagare får uppleva i dessa tider då de verkligen behöver råd och tillgång till stödåtgärder. Det här är inte acceptabelt. Vi måste värna om våra företagare och stötta dem på bästa sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta så att ansökningar till och utbetalningar från Tillväxtverket behandlas i snabbare takt och betalas ut inom rimlig tid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-26 Överlämnad: 2021-03-01 Anmäld: 2021-03-02 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga