Anslag till Visit Sweden

Skriftlig fråga 2012/13:24 av Härstedt, Kent (S)

Härstedt, Kent (S)

den 4 oktober

Fråga

2012/13:24 Anslag till Visit Sweden

av Kent Härstedt (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Svensk besöksnäring har stora möjligheter att växa ytterligare. Det gynnar företagande, jobb och tillväxt i såväl storstad som glesbygd.

Av det skälet är det olyckligt att Visit Sweden, vars uppgift är att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt, får minskade möjligheter att bedriva sin verksamhet i och med att tidigare extraanslag tagits bort i budgeten för kommande år. I praktiken innebär minskat anslag att verksamheten påverkas negativt. En jämförelse med nordiska grannländer visar att Sverige på detta sätt budgetmässigt halkar efter i fråga om ambitionsnivån inom detta område för besöksnäringen.

Vad avser näringsministern att göra för att svensk besöksnäring ska kunna utvecklas när anslagen till Visit Sweden i praktiken minskar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-04 Anmäld: 2012-10-04 Besvarad: 2012-10-10 Svar anmält: 2012-10-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-10)