Anslag till miljöbilar

Skriftlig fråga 2006/07:1607 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 31 augusti

Fråga

2006/07:1607 Anslag till miljöbilar

av Michael Hagberg (s)

till finansminister Anders Borg (m)

När regeringen införde miljöbilspremium avsattes 290 miljoner kronor till detta i budgeten fram till år 2009. Så många av landets bilister har utnyttjat rabatten att notan, enligt branschorganisationen Bil Swedens beräkningar, kommer att försiktigt räknat hamna på minst 560 miljoner. Man frågar sig om detta är anledningen till att regeringen inte kommer att införa enhetlig definition av miljöbil, trots tidigare löften om detta.

Dagens system med tre olika definitioner av miljöbil är orättvis och har i vissa fall lett till besynnerliga konsekvenser. Att skapa en enhetlig definition av miljöbil är därför angeläget. För att kunna åstadkomma detta krävs det större anslag i budgeten, dels till miljöbilspremie, dels till att fler bilar undantas från trängselskatten.

Jag vill fråga finansministern om han är beredd att anslå mer pengar till miljöbilar så att en enhetlig definition av miljöbilar kan införas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-31 Anmäld: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-14 Svar anmält: 2007-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-14)