anslag till Malmö högskola

Skriftlig fråga 2003/04:1256 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 26 maj

Fråga 2003/04:1256

av Luciano Astudillo (s) till utbildningsminister Thomas Östros om anslag till Malmö högskola

Malmö högskola har varit en väldigt viktig del i stadens positiva utveckling under senare år. Utbildningsnivån har ökat samtidigt som man lyckats med sitt mål att minska den etniska och sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Ingen högskola i landet kan presentera bättre resultat på detta område. I dag har man närmare 20 000 studenter och 1 100 anställda. Samtidigt kan vi konstatera att högskolan lever upp till de universitetskriterier som riksdagen formulerade 1996. Vi ser en ökning av doktorander, men de måste ha handledare och examineras vid något av landets lärosäten med universitetsrättigheter. Ur denna aspekt är det relevant att beakta om högskolan kan ges universitetsstatus inom en snar framtid. I så fall behöver högskolan också ges de resurser man behöver för att möta de krav som ställs. Tillräckliga resurser skulle också ge högskolan möjlighet att bättre fortsätta det positiva arbete man redan har gjort i form av att bryta den sociala snedrekryteringen, samt att bidra till ökad tillväxt och en positiv utveckling för staden i stort.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utbildningsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att förstärka Malmö högskolas möjligheter att också i fortsättningen vara en viktig och positiv del i stadens utveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-05-26 Anmäld: 2004-05-26 Besvarad: 2004-06-02 Svar anmält: 2004-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-02)