Anslag till bärighetshöjande åtgärder

Skriftlig fråga 2009/10:703 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 8 april

Fråga

2009/10:703 Anslag till bärighetshöjande åtgärder

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Vägnätet i Värmland är i stort behov av upprustning och för de mindre vägarna handlar det i första hand om bärighetshöjande åtgärder. Det är viktigt för godstransporterna för länets näringsliv, men även för utveckling av turismen och andra näringar i länet.

I region Värmland är man orolig över att den statliga bärighetspotten tas bort, vilket skulle vara ett hårt slag mot möjligheten att upprusta och uppgradera de mest trafikerade länsvägarna.

Vid presentationen av regeringens beslut om infrastrukturplanen för åren 2010–2021 sade infrastrukturministern att väl fungerande kommunikationer är en förutsättning för tillväxt och företagande i hela landet samt att de är avgörande för människors möjlighet att kunna ta sig till jobbet och för att få vardagen att fungera.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet om hon avser att vidta åtgärder för att man ska kunna använda bärighetsplanens medel till olika typer av bärighetshöjande åtgärder.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-08 Anmäld: 2010-04-08 Besvarad: 2010-04-13 Svar anmält: 2010-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-13)