Anslag till arbetet mot hedersvåld

Skriftlig fråga 2006/07:1534 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 8 augusti

Fråga

2006/07:1534 Anslag till arbetet mot hedersvåld

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Hedersförtryck är ett utbrett problem i det svenska samhället. Länsstyrelserna har fått 13,3 miljoner för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är små summor och långt under länsstyrelsernas egna förväntningar. Någon länsstyrelse blev helt utan anslag. I Jönköpings län har länsstyrelsen tilldelats 335 000 kronor mot en tidigare anslagsnivå på över 1 miljon. Det bör också påpekas att jämställdhetsministern har angett hedersvåld som den mest akuta jämställdhetsfrågan.

En kartläggning har beräknat antalet utsatta kvinnor som utsätts för allvarliga hot till 1 500–2 000, varav ca 10 procent beräknas behöva skyddat boende. Samordning, kompetensutveckling, utvärderingar och andra insatser för att skydda kvinnors liv måste fortsätta. Då krävs anslag som står i proportion till myndigheternas åligganden och problemets omfattning. Länsstyrelserna behöver kraftigt ökade anslag för arbetet mot hedersförtryck. De behövs också efter den överföring av arbetsuppgifter från Integrationsverket som har skett.

Jag vill fråga jämställdhetsministern vad hon är beredd att göra för att länsstyrelserna ska få anslag som står i proportion till myndigheternas ansvar och till omfattningen av problemet med hedersvåld.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-08-08 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-22 Svar anmält: 2007-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-22)