Anslag för inventering och åtgärdande av miljöfarliga vrak

Skriftlig fråga 2008/09:642 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 19 februari

Fråga

2008/09:642 Anslag för inventering och åtgärdande av miljöfarliga vrak

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Jag ställde den 26 oktober 2007 en fråga till statsrådet om miljöfarliga skeppsvrak runt Sveriges kuster. I svaret den 1 november skrev statsrådet bland annat: Jag anser att ansvarsfrågan om vrak och herrelösa båtar måste få en lösning och regeringen har därför i dag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utreda och lämna förslag på vem som bör ha rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Uppdraget skulle redovisas till regeringen senast den 31 maj 2008. Statskontoret har i sin rapport 2008:6 Vrak och ägarlösa båtar föreslagit att Sjöfartsverket eller Kustbevakningen ska åläggas uppgiften att inventera, inspektera och vid behov sanera miljöfarliga vrak och sjunkna fartyg – Sjöfartsverket, utifrån sitt sektorsansvar och expertkunnande, och Kustbevakningen, utifrån sitt uppdrag inom miljöräddningstjänsten och sina resurser för liknande. I den mån det handlar om att vraken utgör hinder i sjöfartsleder så ska Sjöfartsverket ges rätt att kräva betalning av ägaren till det förlista fartyget för de kostnader det innebär att undanröja hindren. De miljöfarliga vraken måste dock samhället ta ett kostnadsansvar för och för äldre vrak kan det för övrigt vara svårt att i dag fastställa någon ansvarig ägare. Statsrådet har inte skött frågan för inga anslag för 2009 fanns i regeringens höstbudget men väl i den socialdemokratiska oppositionsbudgeten. Kostnaderna stiger och miljökonsekvenserna blir allt värre ju mer det drar ut på tiden.

Avser statsrådet att i vårpropositionen återkomma med tilläggsanslag så att en sanering av miljöfarliga vrak runt Sveriges kuster kan påbörjas under 2009?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-19 Anmäld: 2009-02-19 Besvarad: 2009-02-25 Svar anmält: 2009-02-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-25)