Anpassning av tidsgränserna för svenskundervisningen för invandrare

Skriftlig fråga 2010/11:458 av Astudillo, Luciano (S)

Astudillo, Luciano (S)

den 20 april

Fråga

2010/11:458 Anpassning av tidsgränserna för svenskundervisningen för invandrare

av Luciano Astudillo (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Enligt en nyhetsartikel i Sydsvenskan den 19 april vill regeringen begränsa svenskundervisningen för invandrare, sfi, till två år. Ett sådant beslut skulle slå hårt mot den sfi-undervisning som till exempel Hyllie Park folkhögskola i Malmö bedriver. Där är en stor del av de studerande nyanlända kvinnor, som är analfabeter och lågutbildade.

Hyllie Park folkhögskola baserar svenskundervisningen för invandrare på modersmålet. Det är en unik metod som syftar till att underlätta inlärningen för framför allt analfabeter och lågutbildade. Metoden är mycket lyckosam.

Med en tidsbegränsad sfi till två år kommer dessa invandrarkvinnor med mycket kort eller ingen utbildning i hemlandet inte att kunna få grunderna i svenska språket. De som är analfabeter har helt andra förutsättningar. De kommer att avskräckas. Det är mycket olyckligt, eftersom deras integration i det svenska samhället kommer att påtagligt försvåras.

Mot denna bakgrund är min fråga till statsrådet Erik Ullenhag:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta i syfte att anpassa tidsgränserna för svenskundervisningen för invandrare utifrån människors olika förutsättningar att tillgodogöra sig det svenska språket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-20 Anmäld: 2011-04-21 Besvarad: 2011-04-28 Svar anmält: 2011-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-28)